Δε μπορείς να νικήσεις το σύστημα!

Δε μπορείς να νικήσεις το σύστημα!
Στην καλύτερη περίπτωση, μερικές φορές, μπορείς να το κάνεις να σου συμπεριφερθεί όμορφα.